Hôm nay - ngày 10/08/2022

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TỔNG

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TỔNG
NĂM

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật

02801
11/07

0
1
01
1

23151
12/07

5
1
51
6

95155
13/07

5
5
55
0

32850
14/07

5
0
50
5

38114
15/07

1
4
14
5

77064
16/07

6
4
64
0

66327
17/07

2
7
27
9

36713
18/07

1
3
13
4

53393
19/07

9
3
93
2

25496
20/07

9
6
96
5

27404
21/07

0
4
04
4

04093
22/07

9
3
93
2

15361
23/07

6
1
61
7

22857
24/07

5
7
57
2

69502
25/07

0
2
02
2

00558
26/07

5
8
58
3

09155
27/07

5
5
55
0

56590
28/07

9
0
90
9

92303
29/07

0
3
03
3

96409
30/07

0
9
09
9

50267
31/07

6
7
67
3

46555
01/08

5
5
55
0

36335
02/08

3
5
35
8

37686
03/08

8
6
86
4

27492
04/08

9
2
92
1

49513
05/08

1
3
13
4

74873
06/08

7
3
73
0

80395
07/08

9
5
95
4

76821
08/08

2
1
21
3

00180
09/08

8
0
80
8

 

 

 

 

 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?Thống kê giải đặc biệt theo tổng là bảng tổng hợp lại toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc cùng với tổng 2 số cuối của dãy số của giải, còn được gọi là tổng đề. Để tính tổng đề, bạn lấy 2 số cuối cộng lại với nhau, nếu tổng của nó lớn hơn 10 thì chỉ lấy hàng đơn vị.

Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:

- Bộ 5 số cuối về của riêng giải đặc biệt trong nhiều kỳ theo các thứ trong tuần, tháng, năm
- Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt được bôi màu đỏ trong mỗi ô.
- Tổng hai số cuối giải đặc biệt tương ứng màu đỏ bên dưới trong các kỳ quay số mở thưởng.

Chúc các bạn may mắn