Hôm nay - ngày 29/07/2021

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TỔNG

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TỔNG
NĂM

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật

 

66791
29/06

9
1
91
0

82308
30/06

0
8
08
8

01275
01/07

7
5
75
2

87781
02/07

8
1
81
9

02942
03/07

4
2
42
6

96477
04/07

7
7
77
4

91701
05/07

0
1
01
1

46868
06/07

6
8
68
4

61289
07/07

8
9
89
7

10346
08/07

4
6
46
0

70060
09/07

6
0
60
6

53594
10/07

9
4
94
3

38294
11/07

9
4
94
3

48323
12/07

2
3
23
5

41507
13/07

0
7
07
7

98653
14/07

5
3
53
8

70957
15/07

5
7
57
2

37782
16/07

8
2
82
0

05779
17/07

7
9
79
6

32872
18/07

7
2
72
9

47133
19/07

3
3
33
6

23036
20/07

3
6
36
9

47188
21/07

8
8
88
6

23166
22/07

6
6
66
2

46724
23/07

2
4
24
6

77196
24/07

9
6
96
5

82380
25/07

8
0
80
8

40891
26/07

9
1
91
0

52371
27/07

7
1
71
8

50098
28/07

9
8
98
7

 

 

 

 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là bảng tổng hợp lại toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc cùng với tổng 2 số cuối của dãy số của giải, còn được gọi là tổng đề. Để tính tổng đề, bạn lấy 2 số cuối cộng lại với nhau, nếu tổng của nó lớn hơn 10 thì chỉ lấy hàng đơn vị.

Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:

- Bộ 5 số cuối về của riêng giải đặc biệt trong nhiều kỳ theo các thứ trong tuần, tháng, năm
- Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt được bôi màu đỏ trong mỗi ô.
- Tổng hai số cuối giải đặc biệt tương ứng màu đỏ bên dưới trong các kỳ quay số mở thưởng.

Chúc các bạn may mắn