Hôm nay - ngày 09/12/2022

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TỔNG

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO TỔNG
NĂM

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 C.nhật

 

 

57765
09/11

6
5
65
1

71610
10/11

1
0
10
1

81736
11/11

3
6
36
9

78611
12/11

1
1
11
2

96305
13/11

0
5
05
5

12834
14/11

3
4
34
7

91006
15/11

0
6
06
6

50578
16/11

7
8
78
5

05776
17/11

7
6
76
3

32592
18/11

9
2
92
1

66534
19/11

3
4
34
7

80770
20/11

7
0
70
7

52091
21/11

9
1
91
0

30529
22/11

2
9
29
1

47779
23/11

7
9
79
6

75996
24/11

9
6
96
5

36819
25/11

1
9
19
0

67896
26/11

9
6
96
5

67857
27/11

5
7
57
2

65507
28/11

0
7
07
7

25380
29/11

8
0
80
8

98112
30/11

1
2
12
3

52770
01/12

7
0
70
7

24523
02/12

2
3
23
5

10576
03/12

7
6
76
3

05028
04/12

2
8
28
0

13454
05/12

5
4
54
9

84807
06/12

0
7
07
7

85979
07/12

7
9
79
6

38522
08/12

2
2
22
4

 

 

 

Thống kê giải đặc biệt theo tổng là gì?Thống kê giải đặc biệt theo tổng là bảng tổng hợp lại toàn bộ giải đặc biệt miền Bắc cùng với tổng 2 số cuối của dãy số của giải, còn được gọi là tổng đề. Để tính tổng đề, bạn lấy 2 số cuối cộng lại với nhau, nếu tổng của nó lớn hơn 10 thì chỉ lấy hàng đơn vị.

Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:

- Bộ 5 số cuối về của riêng giải đặc biệt trong nhiều kỳ theo các thứ trong tuần, tháng, năm
- Bảng thống kê 2 số cuối giải đặc biệt được bôi màu đỏ trong mỗi ô.
- Tổng hai số cuối giải đặc biệt tương ứng màu đỏ bên dưới trong các kỳ quay số mở thưởng.

Chúc các bạn may mắn