Hôm nay - ngày 16/11/2019

Lô rơi - Bảng thống kê lô rơi trực tuyến

thống kê lô rơi

Trong 5 tuần, có 13 lần xuất hiện Lô Rơi

 • 02
 • 24
 • 37
 • 39
 • 41
 • 42
 • 43
 • 58
 • 62
 • 68
 • 90
 • 94
 • 97

Gan cực đại: 24 ngày

Số ngày chưa có lô rơi: 24 ngày