Hôm nay - ngày 03/07/2022

XSMT 90 ngày - Sổ kết quả xổ số miền Trung 90 ngày liên tiếp

kết quả xổ số ngày -
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G8 48 05 93
G7 007 738 497
G6 5453 8574 2985
6500 3271 7303
9558 2691 0515
G5 3358 9483 6405
G4 36821 36826 07233
36056 68781 69702
03239 84098 62188
65779 43538 31570
92731 00759 06945
59659 42426 94893
07959 91967 05465
G3 48833 37958 17781
12305 56813 18577
G2 62782 90310 49600
G1 01009 42738 95502
DB null 592283 439642
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 0;5;7;9 5 0;2;2;3;5
1   0;3 5
2 1 6;6  
3 1;3;9 8;8;8 3
4 8   2;5
5 3;6;8;8;9;9 8;9  
6   7 5
7 9 1;4 0;7
8 2 1;3;3 1;5;8
9   1;8 3;3;7
Ninh Thuận Gia Lai
G8 69 90
G7 805 105
G6 0365 8045
2658 9528
2165 4650
G5 3530 3051
G4 55548 28420
15324 97200
61050 64864
02378 21361
60472 09375
07556 72352
15618 59801
G3 18501 97709
62191 01000
G2 31794 89083
G1 94740 74434
DB 833422 681925
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1;5 0;0;1;5;9
1 8  
2 2;4 0;5;8
3 0 4
4 0;8 5
5 0;6;8 0;1;2
6 5;5;9 1;4
7 2;8 5
8   3
9 1;4 0
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G8 25 01 40
G7 421 252 492
G6 1249 2103 8740
2900 1660 1656
1526 4527 1023
G5 4332 9724 8746
G4 89551 10424 89954
30800 09931 80269
52236 64611 40916
51923 87297 64956
30888 85391 44293
29701 28334 84931
87141 96927 01240
G3 20443 09517 81069
09776 87308 16172
G2 26071 49869 60519
G1 58665 06694 97395
DB 845265 667576 698427
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 0;0;1 1;3;8  
1   1;7 6;9
2 1;3;5;6 4;4;7;7 3;7
3 2;6 1;4 1
4 1;3;9   0;0;0;6
5 1 2 4;6;6
6 5;5 0;9 9;9
7 1;6 6 2
8 8    
9   1;4;7 2;3;5
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 19 31
G7 066 357
G6 2578 7106
5313 6438
2637 2291
G5 9207 6443
G4 01630 40499
17762 09467
29676 38043
72645 08943
09201 17640
72430 01348
52968 19252
G3 86078 02887
39954 14355
G2 64222 09557
G1 87402 82214
DB 326189 805603
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1;2;7 3;6
1 3;9 4
2 2  
3 0;0;7 1;8
4 5 0;3;3;3;8
5 4 2;5;7;7
6 2;6;8 7
7 6;8;8  
8 9 7
9   1;9
Quảng Nam DakLak
G8 81 09
G7 219 632
G6 3987 0807
0377 4060
3075 0447
G5 6558 9254
G4 26402 13942
66280 92314
19218 71213
99489 59410
20796 01952
51693 46603
38936 80004
G3 29586 03975
72261 25896
G2 06704 30424
G1 62383 41133
DB 830046 612861
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2;4 3;4;7;9
1 8;9 0;3;4
2   4
3 6 2;3
4 6 2;7
5 8 2;4
6 1 0;1
7 5;7 5
8 0;1;3;6;7;9  
9 3;6 6
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 34 80
G7 423 876
G6 8815 2309
9551 1222
5647 6676
G5 4695 0382
G4 02360 23661
86417 97705
25857 96308
59056 23952
53085 59491
75221 69208
16353 79051
G3 76330 52031
99574 28554
G2 43059 51950
G1 70323 73771
DB 359272 956041
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   5;8;8;9
1 5;7  
2 1;3;3 2
3 0;4 1
4 7 1
5 1;3;6;7;9 0;1;2;4
6 0 1
7 2;4 1;6;6
8 5 0;2
9 5 1
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 33 03 15
G7 200 402 217
G6 6527 7527 2465
9419 5996 3521
1877 9996 6649
G5 2021 6892 5486
G4 38886 97966 02852
43393 58506 48557
67444 65786 88468
82270 74007 10388
48506 07920 15611
69002 42172 75523
79906 77552 11544
G3 50318 29181 36065
70631 43857 66542
G2 90847 78008 28200
G1 12455 45926 16117
DB 164786 239345 706847
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 0;2;6;6 2;3;6;7;8 0
1 8;9   1;5;7;7
2 1;7 0;6;7 1;3
3 1;3    
4 4;7 5 2;4;7;9
5 5 2;7 2;7
6   6 5;5;8
7 0;7 2  
8 6;6 1;6 6;8
9 3 2;6;6  
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G8 41 00 27
G7 676 725 446
G6 6634 2880 9948
8961 6619 5207
8254 2078 9745
G5 9287 4319 7508
G4 49242 24140 55589
87286 99747 38711
33245 04898 25914
98934 31257 02568
64053 56467 78955
43220 95169 37103
82359 72643 29082
G3 77483 37821 23520
22159 19302 73829
G2 01732 73587 18067
G1 36415 49421 97011
DB 372934 149036 627301
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0   0;2 1;3;7;8
1 5 9;9 1;1;4
2 0 1;1;5 0;7;9
3 2;4;4;4 6  
4 1;2;5 0;3;7 5;6;8
5 3;4;9;9 7 5
6 1 7;9 7;8
7 6 8  
8 3;6;7 0;7 2;9
9   8  
Ninh Thuận Gia Lai
G8 14 32
G7 248 112
G6 9932 8511
3615 7576
2937 7531
G5 4566 5751
G4 09788 77260
29203 62606
18085 91374
51471 43747
85531 01059
53710 42773
34474 34239
G3 81628 15439
80454 55259
G2 12236 87566
G1 78952 45327
DB 738448 676319
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3 6
1 0;4;5 1;2;9
2 8 7
3 1;2;6;7 1;2;9;9
4 8;8 7
5 2;4 1;9;9
6 6 0;6
7 1;4 3;4;6
8 5;8  
9    
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G8 02 43 79
G7 324 329 991
G6 1499 8313 2856
2175 3783 1360
7016 5376 4823
G5 4134 4857 6504
G4 44222 65996 05018
86102 03114 24906
20761 37936 41393
52927 17108 34345
20817 27077 24095
66348 32843 82937
90871 28953 10866
G3 34339 21910 71812
82762 53121 16421
G2 83400 82187 40534
G1 90632 59599 59223
DB 851225 184161 499819
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 0;2;2 8 4;6
1 6;7 0;3;4 2;8;9
2 2;4;5;7 1;9 1;3;3
3 2;4;9 6 4;7
4 8 3;3 5
5   3;7 6
6 1;2 1 0;6
7 1;5 6;7 9
8   3;7  
9 9 6;9 1;3;5
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 76 56
G7 753 575
G6 3361 9839
6384 2663
8795 1499
G5 1317 4415
G4 09886 13473
41676 03623
60527 24830
88914 58118
36171 29179
18658 30221
01009 72538
G3 48097 10184
12364 22367
G2 65445 47264
G1 06117 33941
DB 870469 942153
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9  
1 4;7;7 5;8
2 7 1;3
3   0;8;9
4 5 1
5 3;8 3;6
6 1;4;9 3;4;7
7 1;6;6 3;5;9
8 4;6 4
9 5;7 9
Quảng Nam DakLak
G8 66 81
G7 780 548
G6 3513 2639
5559 3023
7746 8139
G5 1756 8698
G4 40747 87647
86933 27999
47917 12199
52887 52258
71263 01869
82799 57255
90746 45205
G3 37075 67527
32838 72397
G2 97063 87585
G1 73572 45308
DB 473744 022690
Đầu Quảng Nam DakLak
0   5;8
1 3;7  
2   3;7
3 3;8 9;9
4 4;6;6;7 7;8
5 6;9 5;8
6 3;3;6 9
7 2;5  
8 0;7 1;5
9 9 0;7;8;9;9
ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 80 65
G7 952 811
G6 6970 3509
8228 8293
0649 5500
G5 1183 7068
G4 40694 28459
87600 69413
94069 24797
65029 73333
63838 41158
94751 82507
93637 04062
G3 29545 28119
52308 59163
G2 16914 41069
G1 15131 20573
DB 523451 268899
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 0;8 0;7;9
1 4 1;3;9
2 8;9  
3 1;7;8 3
4 5;9  
5 1;1;2 8;9
6 9 2;3;5;8;9
7 0 3
8 0;3  
9 4 3;7;9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 05 44 89
G7 307 953 264
G6 5603 4247 1326
9209 3237 3668
6769 9252 0948
G5 2838 0078 7779
G4 33929 89052 89935
26785 71508 64734
62982 69571 39998
18957 12311 87415
35406 79750 76138
54583 85046 95849
23667 55761 32938
G3 06399 85560 62908
52433 24157 92231
G2 71296 00710 29209
G1 11026 63249 34321
DB 084513 535453 754412
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;5;6;7;9 8 8;9
1 3 0;1 2;5
2 6;9   1;6
3 3;8 7 1;4;5;8;8
4   4;6;7;9 8;9
5 7 0;2;2;3;3;7  
6 7;9 0;1 4;8
7   1;8 9
8 2;3;5   9
9 6;9   8
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
G8 36 07 79
G7 550 096 158
G6 9378 9767 3055
5866 4195 0434
4564 5020 0405
G5 0514 2965 9033
G4 48774 70502 21570
46843 93448 49981
55725 08290 27863
80270 24889 01378
27190 18556 25974
37207 94136 63882
82634 04455 96058
G3 35709 52268 34467
69456 04803 92179
G2 69928 39005 88165
G1 55881 01245 90587
DB 571001 620675 674809
Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 1;7;9 2;3;5;7 5;9
1 4    
2 5;8 0  
3 4;6 6 3;4
4 3 5;8  
5 0;6 5;6 5;8;8
6 4;6 5;7;8 3;5;7
7 0;4;8 5 0;4;8;9;9
8 1 9 1;2;7
9 0 0;5;6  
Ninh Thuận Gia Lai
G8 87 30
G7 669 455
G6 6478 5662
9034 3211
7788 0850
G5 8251 4022
G4 53073 05965
01759 52904
18907 96658
68497 69451
54043 79541
98716 99644
14259 72997
G3 66179 84051
51003 97312
G2 14574 50866
G1 98020 68152
DB 963977 987646
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 3;7 4
1 6 1;2
2 0 2
3 4 0
4 3 1;4;6
5 1;9;9 0;1;1;2;5;8
6 9 2;5;6
7 3;4;7;8;9  
8 7;8  
9 7 7
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G8 99 45 25
G7 913 890 390
G6 6144 3189 6009
8250 5031 8437
6891 5226 3388
G5 7950 9114 8809
G4 14262 91215 30793
67038 68495 39265
67812 48865 58381
04532 42042 85867
94521 57559 67881
84405 30054 32484
17140 04700 22453
G3 33981 50290 09262
28714 08390 63223
G2 97212 51633 20893
G1 76606 51515 61139
DB 749246 572986 566588
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 5;6 0 9;9
1 2;2;3;4 4;5;5  
2 1 6 3;5
3 2;8 1;3 7;9
4 0;4;6 2;5  
5 0;0 4;9 3
6 2 5 2;5;7
7      
8 1 6;9 1;1;4;8;8
9 1;9 0;0;0;5 0;3;3
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 70 47
G7 386 103
G6 7699 6291
6329 6329
5533 5441
G5 0152 3196
G4 98668 87952
07496 90216
94343 21124
44426 16366
30447 24628
53501 35601
37867 41523
G3 77273 27855
15282 13168
G2 39499 74107
G1 30237 55196
DB 029256 221235
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 1;3;7
1   6
2 6;9 3;4;8;9
3 3;7 5
4 3;7 1;7
5 2;6 2;5
6 7;8 6;8
7 0;3  
8 2;6  
9 6;9;9 1;6;6
Quảng Nam DakLak
G8 48 17
G7 612 013
G6 5149 1962
4778 0233
6978 6845
G5 1814 1185
G4 94449 41693
06745 91989
58270 72794
98739 40183
99593 10492
07701 06720
73997 80440
G3 75225 32871
20832 08597
G2 10807 80867
G1 98789 97602
DB 627474 782690
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1;7 2
1 2;4 3;7
2 5 0
3 2;9 3
4 5;8;9;9 0;5
5    
6   2;7
7 0;4;8;8 1
8 9 3;5;9
9 3;7 0;2;3;4;7
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 80 11
G7 317 093
G6 6080 4324
1007 5961
2434 5034
G5 8076 1978
G4 01173 99285
98713 61478
06911 29576
44993 26001
12372 29385
49203 74223
14965 88111
G3 28652 84593
26455 94514
G2 60953 74848
G1 22993 13048
DB 172136 918703
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3;7 1;3
1 1;3;7 1;1;4
2   3;4
3 4;6 4
4   8;8
5 2;3;5  
6 5 1
7 2;3;6 6;8;8
8 0;0 5;5
9 3;3 3;3
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 26 29 03
G7 242 162 826
G6 2576 4281 1715
7082 4385 7870
0143 2495 3383
G5 6070 0789 4619
G4 50226 18405 28342
19543 41286 74876
43757 46905 12367
81630 65905 20085
91116 16950 90637
45025 23322 08289
51655 36978 67585
G3 80587 20280 90022
32335 49482 08026
G2 85010 46744 19714
G1 58860 90789 86447
DB 195597 671541 125399
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0   5;5;5 3
1 0;6   4;5;9
2 5;6;6 2;9 2;6;6
3 0;5   7
4 2;3;3 1;4 2;7
5 5;7 0  
6 0 2 7
7 0;6 8 0;6
8 2;7 0;1;2;5;6;9;9 3;5;5;9
9 7 5 9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 42 71 00
G7 398 983 560
G6 1760 1847 4087
3420 7687 0057
0936 3791 9947
G5 3601 1467 7557
G4 94442 16569 10331
03559 53194 29725
15888 24016 54441
72097 42630 84004
77252 12639 36469
88049 48212 78767
60636 33839 27842
G3 44174 48995 06565
48751 55033 96130
G2 58940 61652 32332
G1 81235 69974 96603
DB 812955 429240 529366
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1   0;3;4
1   2;6  
2 0   5
3 5;6;6 0;3;9;9 0;1;2
4 0;2;2;9 0;7 1;2;7
5 1;2;5;9 2 7;7
6 0 7;9 0;5;6;7;9
7 4 1;4  
8 8 3;7 7
9 7;8 1;4;5  
Ninh Thuận Gia Lai
G8 04 00
G7 488 515
G6 2978 8901
4750 8895
0298 3952
G5 5232 2655
G4 12351 59807
54445 09017
66196 35169
87447 87637
51696 64905
55639 22287
03137 62062
G3 47057 66910
94505 13138
G2 66544 71330
G1 84937 81901
DB 134478 248277
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 4;5 0;1;1;5;7
1   0;5;7
2    
3 2;7;7;9 0;7;8
4 4;5;7  
5 0;1;7 2;5
6   2;9
7 8;8 7
8 8 7
9 6;6;8 5
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
G8 06 45 58
G7 158 422 212
G6 4451 6730 9020
7743 0840 4555
7619 1567 5881
G5 6141 2863 8217
G4 44809 69308 45405
82463 51573 86396
74323 74072 19588
70948 19386 08271
27186 10015 04978
82683 89241 16491
79424 38245 69228
G3 66522 32059 64023
72318 75461 78776
G2 96660 51480 98213
G1 66170 47055 98596
DB 454443 232474 374066
Đầu Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
0 6;9 8 5
1 8;9 5 2;3;7
2 2;3;4 2 0;3;8
3   0  
4 1;3;3;8 0;1;5;5  
5 1;8 5;9 5;8
6 0;3 1;3;7 6
7 0 2;3;4 1;6;8
8 3;6 0;6 1;8
9     1;6;6
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 40 94
G7 528 613
G6 3451 2830
4777 2810
7439 5868
G5 7967 1253
G4 89836 50144
25857 97410
16180 54058
61788 44688
84339 62643
07207 54876
20931 95209
G3 30740 31173
08678 46490
G2 74140 19022
G1 93808 75794
DB 022074 304450
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7;8 9
1   0;0;3
2 8 2
3 1;6;9;9 0
4 0;0;0 3;4
5 1;7 0;3;8
6 7 8
7 4;7;8 3;6
8 0;8 8
9   0;4;4
Quảng Nam DakLak
G8 60 78
G7 023 513
G6 4853 0509
1355 7490
3055 7247
G5 8824 4470
G4 35055 12303
60087 19152
25148 10019
74655 63667
31101 20658
01784 06718
61855 08478
G3 87582 14457
21640 18458
G2 84496 97324
G1 31759 17343
DB 301923 351704
Đầu Quảng Nam DakLak
0 1 3;4;9
1   3;8;9
2 3;3;4 4
3    
4 0;8 3;7
5 3;5;5;5;5;5;9 2;7;8;8
6 0 7
7   0;8;8
8 2;4;7  
9 6 0
ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 35 29
G7 855 970
G6 9198 6068
5282 6062
2075 8524
G5 8312 0913
G4 03428 11614
96671 42767
20340 24877
79329 99688
51153 49705
03491 85178
66971 06069
G3 04463 82703
94881 42636
G2 21335 03913
G1 81629 01648
DB 558222 851022
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0   3;5
1 2 3;3;4
2 2;8;9;9 2;4;9
3 5;5 6
4 0 8
5 3;5  
6 3 2;7;8;9
7 1;1;5 0;7;8
8 1;2 8
9 1;8  
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 57 15 85
G7 667 821 684
G6 8977 4892 2686
0550 4076 8126
1922 4312 2989
G5 7552 7327 9685
G4 24629 65773 31779
66572 44515 46965
17367 52630 07626
30627 06253 97935
70373 10404 89722
48363 43865 24539
19570 01762 11044
G3 78636 01504 95884
27475 91113 25016
G2 03794 38804 57604
G1 73506 88884 90531
DB 084554 950204 048544
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 6 4;4;4;4 4
1   2;3;5;5 6
2 2;7;9 1;7 2;6;6
3 6 0 1;5;9
4     4;4
5 0;2;4;7 3  
6 3;7;7 2;5 5
7 0;2;3;5;7 3;6 9
8   4 4;4;5;5;6;9
9 4 2  
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G8 40 97 43
G7 387 820 910
G6 9536 7479 3619
0104 2066 3055
8137 4101 0720
G5 4844 1923 5582
G4 22544 92891 14577
31801 49045 49949
40928 93649 57969
56851 08528 05408
20020 74002 62277
90092 34873 48029
85731 87926 53067
G3 15367 23353 06740
17317 38020 96092
G2 60034 55020 67280
G1 66562 16312 02981
DB 891370 998806 183210
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 1;4 1;2;6 8
1 7 2 0;0;9
2 0;8 0;0;0;3;6;8 0;9
3 1;4;6;7    
4 0;4;4 5;9 0;3;9
5 1 3 5
6 2;7 6 7;9
7 0 3;9 7;7
8 7   0;1;2
9 2 1;7 2
Gia Lai Ninh Thuận
G8 86 01
G7 721 656
G6 1336 5950
0887 9503
5806 5132
G5 0903 1277
G4 51079 84811
49101 80623
16466 02488
90423 67103
66998 51938
42792 29274
46080 73549
G3 25274 93731
00739 26386
G2 20692 70500
G1 86968 94187
DB 248988 807492
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 1;3;6 0;1;3;3
1   1
2 1;3 3
3 6;9 1;2;8
4   9
5   0;6
6 6;8  
7 4;9 4;7
8 0;6;7;8 6;7;8
9 2;2;8 2
Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
G8 00 56 14
G7 703 699 958
G6 5432 7881 5061
8306 5647 2231
1755 6963 0536
G5 7464 6034 7625
G4 51737 30315 90727
33884 36933 60611
38912 43810 74776
23985 66207 81975
08249 37173 21252
17856 62058 20642
39989 02297 90049
G3 25957 46811 74619
58097 37023 91898
G2 12983 53343 37785
G1 95261 33610 10822
DB 796166 008257 607705
Đầu Quảng Trị Quảng Bình Bình Định
0 0;3;6 7 5
1 2 0;0;1;5 1;4;9
2   3 2;5;7
3 2;7 3;4 1;6
4 9 3;7 2;9
5 5;6;7 6;7;8 2;8
6 1;4;6 3 1
7   3 5;6
8 3;4;5;9 1 5
9 7 7;9 8
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 76 18
G7 722 095
G6 6514 2576
1027 0652
3885 0538
G5 0888 6743
G4 18228 14228
95491 48975
44394 73789
75111 33510
31105 27073
71660 11356
57128 51319
G3 71895 11113
18453 77247
G2 09204 71447
G1 19295 75472
DB 676212 644367
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4;5  
1 1;2;4 0;3;8;9
2 2;7;8;8 8
3   8
4   3;7;7
5 3 2;6
6 0 7
7 6 2;3;5;6
8 5;8 9
9 1;4;5;5 5
Quảng Nam DakLak
G8 99 44
G7 783 041
G6 1050 1370
4704 7517
8228 3899
G5 1596 4638
G4 33136 16576
45855 71625
45022 89765
08362 96525
47469 66773
77272 07340
01670 52680
G3 63637 43634
98878 94910
G2 21144 76826
G1 37039 83054
DB 010580 549979
Đầu Quảng Nam DakLak
0 4  
1   0;7
2 2;8 5;5;6
3 6;7;9 4;8
4 4 0;1;4
5 0;5 4
6 2;9 5
7 0;2;8 0;3;6;9
8 0;3 0
9 6;9 9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 59 65
G7 253 825
G6 7323 3878
9681 2210
7697 7593
G5 8913 7259
G4 52265 97423
51478 72849
58468 53764
52381 37800
38018 55993
59437 12309
58213 80424
G3 05472 45191
51977 68642
G2 25396 97724
G1 88935 50579
DB 842882 091793
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   0;9
1 3;3;8 0
2 3 3;4;4;5
3 5;7  
4   2;9
5 3;9 9
6 5;8 4;5
7 2;7;8 8;9
8 1;1;2  
9 6;7 1;3;3;3
ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
G8 36 48 25
G7 224 312 449
G6 1125 5904 7294
9979 4438 2774
9871 2577 7735
G5 3723 5660 3436
G4 72137 77332 50756
25253 48033 88750
68290 03922 50113
95245 31950 06829
42025 31745 22538
67049 43576 83688
88725 28741 80493
G3 84810 70127 23413
54082 52214 48784
G2 81717 06963 09601
G1 99473 54278 87479
DB 182890 428812 437272
Đầu ThừaThiênHuế Kon Tum Khánh Hòa
0   4 1
1 0;7 2;2;4 3;3
2 3;4;5;5;5 2;7 5;9
3 6;7 2;3;8 5;6;8
4 5;9 1;5;8 9
5 3 0 0;6
6   0;3  
7 1;3;9 6;7;8 2;4;9
8 2   4;8
9 0;0   3;4
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 23 39 16
G7 232 206 246
G6 3307 2901 5183
3705 2215 9913
3393 7512 6154
G5 8671 8754 3059
G4 34701 82827 26654
32092 02937 26620
96126 28317 02599
19909 85749 04257
97826 60886 98384
74418 94874 82050
70108 92942 75641
G3 97107 56423 12252
47152 11005 02419
G2 79409 87140 22579
G1 25703 80838 53224
DB 576483 413218 153051
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1;3;5;7;7;8;9;9 1;5;6  
1 8 2;5;7;8 3;6;9
2 3;6;6 3;7 0;4
3 2 7;8;9  
4   0;2;9 1;6
5 2 4 0;1;2;4;4;7;9
6      
7 1 4 9
8 3 6 3;4
9 2;3   9
Gia Lai Ninh Thuận
G8 84 54
G7 106 405
G6 6669 0827
4604 5884
2092 7628
G5 1827 0136
G4 46644 68312
65358 09314
37009 86067
25258 40703
76343 40747
19230 79935
31238 74033
G3 00110 52017
71057 03311
G2 10678 26419
G1 29833 94383
DB 935298 740536
Đầu Gia Lai Ninh Thuận
0 4;6;9 3;5
1 0 1;2;4;7;9
2 7 7;8
3 0;3;8 3;5;6;6
4 3;4 7
5 7;8;8 4
6 9 7
7 8  
8 4 3;4
9 2;8  
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G8 61 77 14
G7 815 339 863
G6 6293 5924 3735
0096 1377 3988
3835 5878 4253
G5 1293 7526 7299
G4 55180 31493 26038
67352 48275 91543
63099 49682 68015
37007 93197 62265
87156 05124 13535
42416 27749 37470
81558 06103 44657
G3 97429 32476 27637
45760 95108 26178
G2 16562 97710 81013
G1 99240 95383 98922
DB 379367 455147 660307
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 7 3;8 7
1 5;6 0 3;4;5
2 9 4;4;6 2
3 5 9 5;5;7;8
4 0 7;9 3
5 2;6;8   3;7
6 0;1;2;7   3;5
7   5;6;7;7;8 0;8
8 0 2;3 8
9 3;3;6;9 3;7 9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 16 71
G7 507 636
G6 4677 6120
8459 8454
2560 3523
G5 1682 3503
G4 89409 98437
54176 57965
84428 69248
44392 33929
97976 36226
82992 27425
36841 03271
G3 87639 52703
75997 99754
G2 32338 94693
G1 98238 09749
DB 633266 691820
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7;9 3;3
1 6  
2 8 0;0;3;5;6;9
3 8;8;9 6;7
4 1 8;9
5 9 4;4
6 0;6 5
7 6;6;7 1;1
8 2  
9 2;2;7 3
DakLak Quảng Nam
G8 46 52
G7 732 093
G6 5280 4273
6952 8656
5551 2366
G5 9255 1739
G4 86102 58431
85904 95254
69095 30487
98751 32013
24075 72037
64674 92177
18230 72137
G3 01798 74669
47578 95905
G2 56421 61082
G1 34250 86240
DB 076502 821833
Đầu DakLak Quảng Nam
0 2;2;4 5
1   3
2 1  
3 0;2 1;3;7;7;9
4 6 0
5 0;1;1;2;5 2;4;6
6   6;9
7 4;5;8 3;7
8 0 2;7
9 5;8 3
ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 69 49
G7 506 872
G6 7434 9328
3173 2906
2284 0016
G5 6219 0291
G4 45379 75711
67298 15909
30349 66545
27176 61503
82338 40546
13761 49675
28811 87878
G3 86422 29351
75713 92881
G2 66730 65417
G1 08498 31488
DB 680384 013131
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 6 3;6;9
1 1;3;9 1;6;7
2 2 8
3 0;4;8 1
4 9 5;6;9
5   1
6 1;9  
7 3;6;9 2;5;8
8 4;4 1;8
9 8;8 1
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 60 41 95
G7 869 444 927
G6 9332 7917 1708
2921 8701 5318
8540 4825 8724
G5 3767 7719 1085
G4 26210 87595 57780
13991 45180 33373
03632 14910 30011
57742 78979 00343
15565 60072 52831
84921 93000 79879
52426 55026 91200
G3 66208 90475 77605
91562 00503 67717
G2 13116 13999 82008
G1 76858 04623 13712
DB 399918 550576 795045
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 8 0;1;3 0;5;8;8
1 0;6;8 0;7;9 1;2;7;8
2 1;1;6 3;5;6 4;7
3 2;2   1
4 0;2 1;4 3;5
5 8    
6 0;2;5;7;9    
7   2;5;6;9 3;9
8   0 0;5
9 1 5;9 5
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G8 79 57 63
G7 609 975 067
G6 6546 0186 4412
0463 9947 3544
6861 3429 5145
G5 9603 1813 9566
G4 45427 63638 03884
26728 61443 12954
71419 77763 60978
57672 99558 48103
07816 40451 47824
38737 55606 49957
20498 79805 97316
G3 12885 00029 78644
12485 91070 08307
G2 24748 17950 96644
G1 08332 99895 86052
DB 188947 452711 888026
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 3;9 5;6 3;7
1 6;9 1;3 2;6
2 7;8 9;9 4;6
3 2;7 8  
4 6;7;8 3;7 4;4;4;5
5   0;1;7;8 2;4;7
6 1;3 3 3;6;7
7 2;9 0;5 8
8 5;5 6 4
9 8 5  
Ninh Thuận Gia Lai
G8 89 55
G7 089 465
G6 7636 7662
6216 9919
1957 6102
G5 7484 0795
G4 35595 73686
80100 22515
44048 81988
15358 92480
33753 70241
35937 56107
73940 19378
G3 10037 16325
50979 11191
G2 76625 68793
G1 66733 16027
DB 664159 289053
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 2;7
1 6 5;9
2 5 5;7
3 3;6;7;7  
4 0;8 1
5 3;7;8;9 3;5
6   2;5
7 9 8
8 4;9;9 0;6;8
9 5 1;3;5
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G8 49 67 23
G7 741 728 108
G6 9362 2338 4055
1576 2573 7121
2612 2008 1913
G5 3538 6727 5457
G4 20190 90791 34008
64537 64147 53768
93725 44114 36295
12680 68300 08715
56388 84020 39619
49570 57179 46566
04756 66617 96627
G3 55302 34521 52186
62433 59272 96993
G2 05873 17313 00566
G1 65978 02469 09880
DB 622028 509098 050702
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 2 0;8 2;8;8
1 2 3;4;7 3;5;9
2 5;8 0;1;7;8 1;3;7
3 3;7;8 8  
4 1;9 7  
5 6   5;7
6 2 7;9 6;6;8
7 0;3;6;8 2;3;9  
8 0;8   0;6
9 0 1;8 3;5
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 21 88
G7 595 758
G6 3329 0864
2833 5029
8149 7870
G5 8371 8301
G4 72045 69131
26581 03542
90822 75997
13419 02590
79615 59318
79632 19704
09281 96149
G3 87544 50069
69980 26641
G2 60761 38356
G1 95955 44355
DB 824337 150322
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   1;4
1 5;9 8
2 1;2;9 2;9
3 2;3;7 1
4 4;5;9 1;2;9
5 5 5;6;8
6 1 4;9
7 1 0
8 0;1;1 8
9 5 0;7
Quảng Nam DakLak
G8 30 60
G7 437 834
G6 1531 0890
3078 8166
0461 7656
G5 8969 2083
G4 27319 29189
98234 90435
91968 42066
75656 37212
68768 96371
39512 61554
65836 38399
G3 97383 85615
02494 22703
G2 09234 69454
G1 36764 91676
DB 224376 211683
Đầu Quảng Nam DakLak
0   3
1 2;9 2;5
2    
3 0;1;4;4;6;7 4;5
4    
5 6 4;4;6
6 1;4;8;8;9 0;6;6
7 6;8 1;6
8 3 3;3;9
9 4 0;9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 87 99
G7 899 497
G6 7370 4126
6435 8063
5714 5735
G5 7111 2710
G4 87275 30057
15952 12693
35026 24796
06809 93550
18675 68563
76504 46531
76129 73589
G3 40513 58039
93236 72198
G2 88226 47396
G1 90804 15548
DB 016727 411316
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 4;4;9  
1 1;3;4 0;6
2 6;6;7;9 6
3 5;6 1;5;9
4   8
5 2 0;7
6   3;3
7 0;5;5  
8 7 9
9 9 3;6;6;7;8;9
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 03 71 99
G7 551 099 141
G6 0717 9521 8249
1240 9938 6002
3912 2196 4555
G5 2292 8404 4684
G4 52666 51384 35374
92637 93436 55762
72896 52147 65138
08951 20235 00121
73304 39963 06857
93225 57282 95873
05393 96661 90541
G3 69206 97458 44291
01072 55976 82333
G2 77684 33296 74543
G1 68712 77492 03414
DB 387627 030613 107868
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;4;6 4 2
1 2;2;7 3 4
2 5;7 1 1
3 7 5;6;8 3;8
4 0 7 1;1;3;9
5 1;1 8 5;7
6 6 1;3 2;8
7 2 1;6 3;4
8 4 2;4 4
9 2;3;6 2;6;6;9 1;9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 56 68 71
G7 591 017 007
G6 7479 4956 0463
4247 9468 4318
1944 4750 0859
G5 6898 0889 0737
G4 79723 64180 96164
24717 11680 38133
79095 46782 21106
39491 91487 88101
11124 30008 44203
07456 83936 74394
94270 17637 98939
G3 11094 81519 41814
40212 25080 32902
G2 00877 95880 35228
G1 40654 89111 12346
DB 512793 042146 837920
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0   8 1;2;3;6;7
1 2;7 1;7;9 4;8
2 3;4   0;8
3   6;7 3;7;9
4 4;7 6 6
5 4;6;6 0;6 9
6   8;8 3;4
7 0;7;9   1
8   0;0;0;0;2;7;9  
9 1;1;3;4;5;8   4
Ninh Thuận Gia Lai
G8 41 54
G7 200 050
G6 7383 1693
6263 0784
3965 1455
G5 9412 0709
G4 29823 84577
73471 99088
13895 95604
54443 33628
47643 64985
56625 19000
36059 95856
G3 82897 49170
86078 39894
G2 59429 61158
G1 11265 73421
DB 256350 271517
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 0 0;4;9
1 2 7
2 3;5;9 1;8
3    
4 1;3;3  
5 0;9 0;4;5;6;8
6 3;5;5  
7 1;8 0;7
8 3 4;5;8
9 5;7 3;4
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
G8 28 60 92
G7 246 075 723
G6 9091 1374 0516
5938 0743 2189
4574 6645 2957
G5 9516 4730 0328
G4 35580 42668 89649
96079 57112 39048
95038 95746 71725
27155 93209 63561
65133 12797 73640
06392 08252 13592
81845 19268 92158
G3 02396 82068 68722
68298 85150 46138
G2 78005 79779 86736
G1 07191 61180 02012
DB 123573 993623 734480
Đầu Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
0 5 9  
1 6 2 2;6
2 8 3 2;3;5;8
3 3;8;8 0 6;8
4 5;6 3;5;6 0;8;9
5 5 0;2 7;8
6   0;8;8;8 1
7 3;4;9 4;5;9  
8 0 0 0;9
9 1;1;2;6;8 7 2;2
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 75 93
G7 166 415
G6 2530 9055
1086 5514
8470 3547
G5 8090 0322
G4 33953 96595
67099 15484
83887 38919
01498 95531
57986 94153
35947 98660
90557 47416
G3 75467 43649
76992 02529
G2 81335 18365
G1 54251 24790
DB 269222 828046
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1   4;5;6;9
2 2 2;9
3 0;5 1
4 7 6;7;9
5 1;3;7 3;5
6 6;7 0;5
7 0;5  
8 6;6;7 4
9 0;2;8;9 0;3;5
Quảng Nam DakLak
G8 80 36
G7 616 496
G6 0598 1985
9331 3055
8705 1375
G5 5993 3935
G4 26625 61634
76119 69037
48836 07506
80758 58478
43449 06577
40714 08421
38748 99949
G3 57062 47997
15209 07658
G2 91579 66778
G1 93659 68373
DB 952255 239950
Đầu Quảng Nam DakLak
0 5;9 6
1 4;6;9  
2 5 1
3 1;6 4;5;6;7
4 8;9 9
5 5;8;9 0;5;8
6 2  
7 9 3;5;7;8;8
8 0 5
9 3;8 6;7
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 52 89
G7 910 623
G6 2167 5611
9039 3801
8228 8714
G5 2148 8572
G4 67732 18680
85187 30830
08635 98242
17778 88994
86516 89978
63215 77614
84783 51532
G3 68978 47032
40626 88516
G2 91641 29439
G1 59564 06072
DB 691089 072572
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   1
1 0;5;6 1;4;4;6
2 6;8 3
3 2;5;9 0;2;2;9
4 1;8 2
5 2  
6 4;7  
7 8;8 2;2;2;8
8 3;7;9 0;9
9   4
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 64 72 00
G7 486 032 912
G6 3267 9281 0860
3813 0641 6307
9060 6200 1058
G5 2593 4363 9628
G4 30319 30553 81901
17790 64359 55625
52199 21251 16442
09525 00287 96032
62553 15465 53280
13705 19250 15552
10520 94675 76322
G3 65532 45125 15680
34604 27697 78253
G2 96945 52295 83270
G1 96519 67845 48377
DB 154202 266873 087150
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 2;4;5 0 0;1;7
1 3;9;9   2
2 0;5 5 2;5;8
3 2 2 2
4 5 1;5 2
5 3 0;1;3;9 0;2;3;8
6 0;4;7 3;5 0
7   2;3;5 0;7
8 6 1;7 0;0
9 0;3;9 5;7  
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
G8 52 08 61
G7 702 218 523
G6 0360 6697 8222
2259 1208 9031
0773 3719 5499
G5 8583 2858 7856
G4 30589 66018 50468
15231 69055 37515
85824 93928 25576
06735 70869 30351
06471 12780 58106
26404 85280 46686
78621 66127 02942
G3 97362 19168 74977
53505 52301 87579
G2 83639 54632 07140
G1 08191 26173 06658
DB 109725 027769 359027
Đầu Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông
0 2;4;5 1;8;8 6
1   8;8;9 5
2 1;4;5 7;8 2;3;7
3 1;5;9 2 1
4     0;2
5 2;9 5;8 1;6;8
6 0;2 8;9;9 1;8
7 1;3 3 6;7;9
8 3;9 0;0 6
9 1 7 9
Ninh Thuận Gia Lai
G8 33 61
G7 709 171
G6 3989 8519
8043 7552
3338 6207
G5 1686 2081
G4 09138 90710
24808 75833
99938 40828
36346 30859
70348 03175
42253 09171
06369 73381
G3 75154 79116
13890 23641
G2 08342 59744
G1 34888 12465
DB 976675 707937
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 8;9 7
1   0;6;9
2   8
3 3;8;8;8 3;7
4 2;3;6;8 1;4
5 3;4 2;9
6 9 1;5
7 5 1;1;5
8 6;8;9 1;1
9 0  
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G8 25 77 06
G7 181 994 527
G6 5608 6437 8684
3307 2132 1714
7809 3758 7397
G5 8690 5897 1525
G4 22288 22809 09268
93632 07570 35189
74009 05683 74607
49731 50346 56300
25757 22363 62021
74101 88743 23483
30656 04362 30545
G3 05450 45545 58421
67580 71016 04233
G2 85729 72421 12118
G1 95758 94243 35280
DB 957609 921538 040287
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 1;7;8;9;9;9 9 0;6;7
1   6 4;8
2 5;9 1 1;1;5;7
3 1;2 2;7;8 3
4   3;3;5;6 5
5 0;6;7;8 8  
6   2;3 8
7   0;7  
8 0;1;8 3 0;3;4;7;9
9 0 4;7 7
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 44 49
G7 734 755
G6 4725 9713
9809 8641
3674 7574
G5 6024 3075
G4 11333 79857
76111 39575
17536 81340
46540 57493
05685 82591
20596 71804
37414 02080
G3 37442 71394
40891 61856
G2 81952 62457
G1 88662 77232
DB 130603 330108
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3;9 4;8
1 1;4 3
2 4;5  
3 3;4;6 2
4 0;2;4 0;1;9
5 2 5;6;7;7
6 2  
7 4 4;5;5
8 5 0
9 1;6 1;3;4
Quảng Nam DakLak
G8 87 34
G7 565 250
G6 9722 0944
5896 4917
1251 2435
G5 0827 2068
G4 23237 42132
56846 29822
87703 63742
70698 08761
40400 15404
85732 60745
03001 29598
G3 39464 03309
04684 37845
G2 04709 75193
G1 61806 71585
DB 229038 260528
Đầu Quảng Nam DakLak
0 0;1;3;6;9 4;9
1   7
2 2;7 2;8
3 2;7;8 2;4;5
4 6 2;4;5;5
5 1 0
6 4;5 1;8
7    
8 4;7 5
9 6;8 3;8
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 96 82
G7 134 963
G6 0652 2494
2988 5835
1741 0352
G5 9215 6621
G4 05126 06067
28960 10519
56468 02361
56337 47572
41903 13540
84692 38796
66026 85141
G3 13359 35844
10758 26814
G2 40671 12412
G1 11237 83013
DB 148942 884963
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3  
1 5 2;3;4;9
2 6;6 1
3 4;7;7 5
4 1;2 0;1;4
5 2;8;9 2
6 0;8 1;3;3;7
7 1 2
8 8 2
9 2;6 4;6
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 83 11 57
G7 357 691 800
G6 3111 9796 0583
7262 5332 1403
3866 5602 7535
G5 1779 5711 4836
G4 15933 95886 41194
04870 69450 06879
10803 59867 78743
58575 68197 90075
26861 67145 79786
57741 38652 80039
15408 26698 71620
G3 92781 03931 94244
34675 92293 51623
G2 85586 41115 81334
G1 46069 97109 06820
DB 562960 801944 366714
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3;8 2;9 0;3
1 1 1;1;5 4
2     0;0;3
3 3 1;2 4;5;6;9
4 1 4;5 3;4
5 7 0;2 7
6 0;1;2;6;9 7  
7 0;5;5;9   5;9
8 1;3;6 6 3;6
9   1;3;6;7;8 4
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G8 64 73 04
G7 708 671 714
G6 2916 5929 0557
4563 4236 8443
0372 9223 5278
G5 8161 0238 2599
G4 03667 32559 81382
99303 74219 07562
46746 28593 00059
18800 77312 29077
82581 34299 59133
93462 34853 40638
28839 56450 14288
G3 55743 24304 38606
67713 83804 91778
G2 55628 31054 61867
G1 84918 40819 26096
DB 025388 599053 775659
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 0;3;8 4;4 4;6
1 3;6;8 2;9;9 4
2 8 3;9  
3 9 6;8 3;8
4 3;6   3
5   0;3;3;4;9 7;9;9
6 1;2;3;4;7   2;7
7 2 1;3 7;8;8
8 1;8   2;8
9   3;9 6;9
Ninh Thuận Gia Lai
G8 81 26
G7 468 490
G6 0516 3193
9910 3398
2755 0468
G5 8942 2133
G4 02395 76727
17868 82357
43484 75421
84142 17663
10129 80301
04489 69108
27013 37962
G3 88719 59871
94658 65699
G2 75495 79802
G1 10382 60053
DB 642529 128311
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0   1;2;8
1 0;3;6;9 1
2 9;9 1;6;7
3   3
4 2;2  
5 5;8 3;7
6 8;8 2;3;8
7   1
8 1;2;4;9  
9 5;5 0;3;8;9
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
G8 70 39 33
G7 807 444 903
G6 8890 5027 9413
3771 7535 9786
9950 0922 7769
G5 8767 0622 3267
G4 09492 30501 15170
69899 40830 09567
35213 79592 73053
53456 52653 93013
85070 27250 75672
77809 53909 96313
85312 87926 83426
G3 23589 31817 36445
77262 27556 92337
G2 10028 18429 33490
G1 17885 40354 76247
DB 980724 588617 599761
Đầu Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
0 7;9 1;9 3
1 2;3 7;7 3;3;3
2 4;8 2;2;6;7;9 6
3   0;5;9 3;7
4   4 5;7
5 0;6 0;3;4;6 3
6 2;7   1;7;7;9
7 0;0;1   0;2
8 5;9   6
9 0;2;9 2 0
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 13 97
G7 287 693
G6 9537 7981
7714 8104
3105 2230
G5 1921 1178
G4 13621 41598
31095 29984
95698 46664
15147 75572
52322 34631
34588 91774
98036 12290
G3 34925 46103
13902 63930
G2 31479 18198
G1 96357 29288
DB 244246 784144
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2;5 3;4
1 3;4  
2 1;1;2;5  
3 6;7 0;0;1
4 6;7 4
5 7  
6   4
7 9 2;4;8
8 7;8 1;4;8
9 5;8 0;3;7;8;8
Quảng Nam DakLak
G8 24 63
G7 381 500
G6 6790 6325
9564 0141
7278 3322
G5 6473 9102
G4 16475 31919
01963 26100
49989 80804
62443 13753
35193 14757
68988 16339
33955 82184
G3 38688 42256
70408 57098
G2 37827 53728
G1 87106 25193
DB 153349 243417
Đầu Quảng Nam DakLak
0 6;8 0;0;2;4
1   7;9
2 4;7 2;5;8
3   9
4 3;9 1
5 5 3;6;7
6 3;4 3
7 3;5;8  
8 1;8;8;9 4
9 0;3 3;8
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 99 34
G7 465 420
G6 6314 1051
8070 4393
7254 0206
G5 3587 2829
G4 96618 31679
15139 04800
39891 86287
36610 52017
58073 30920
06482 11276
81345 05598
G3 26598 23974
27162 80975
G2 83886 45633
G1 82743 03453
DB 191534 606627
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0   0;6
1 0;4;8 7
2   0;0;7;9
3 4;9 3;4
4 3;5  
5 4 1;3
6 2;5  
7 0;3 4;5;6;9
8 2;6;7 7
9 1;8;9 3;8
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 03 93 98
G7 976 657 795
G6 7385 6695 3003
1121 1257 9071
2396 4117 2224
G5 3262 5117 9574
G4 22710 38498 56966
38398 37488 64872
68474 57475 33173
87422 39568 84079
98369 85141 19696
49391 13433 42684
72499 71271 27529
G3 86224 20449 10372
48734 02165 02493
G2 59549 08401 67845
G1 57919 80843 63099
DB 784089 572209 634515
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 3 1;9 3
1 0;9 7;7 5
2 1;2;4   4;9
3 4 3  
4 9 1;3;9 5
5   7;7  
6 2;9 5;8 6
7 4;6 1;5 1;2;2;3;4;9
8 5;9 8 4
9 1;6;8;9 3;5;8 3;5;6;8;9
Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
G8 67 46 83
G7 474 474 101
G6 4777 3834 5826
6563 1159 7858
2754 2709 2430
G5 7762 7911 8248
G4 07135 36468 49023
77362 20768 03213
64609 76576 11170
38704 22285 29968
15642 11690 37466
13835 86350 47104
22550 67568 09119
G3 90197 44557 67084
68701 29002 57166
G2 28515 98634 95806
G1 14507 60680 18471
DB 057488 804560 804668
Đầu Đà Nẵng Quảng Ngãi Đắc Nông
0 1;4;7;9 2;9 1;4;6
1 5 1 3;9
2     3;6
3 5;5 4;4 0
4 2 6 8
5 0;4 0;7;9 8
6 2;2;3;7 0;8;8;8 6;6;8;8
7 4;7 4;6 0;1
8 8 0;5 3;4
9 7 0  
Ninh Thuận Gia Lai
G8 91 49
G7 171 025
G6 3203 9543
6394 3393
7408 5393
G5 7458 8520
G4 09158 52534
68084 24836
17931 87343
69263 74791
73809 45072
02399 53770
62952 74417
G3 50174 67466
93190 96709
G2 67301 97332
G1 73697 92006
DB 822099 155360
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0 1;3;8;9 6;9
1   7
2   0;5
3 1 2;4;6
4   3;3;9
5 2;8;8  
6 3 0;6
7 1;4 0;2
8 4  
9 0;1;4;7;9;9 1;3;3
Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
G8 06 70 30
G7 627 880 984
G6 2376 1282 3463
3192 2343 2092
9174 3664 5443
G5 6144 0398 4289
G4 29943 33872 34940
25566 21587 46137
52934 08300 07153
69973 44095 99922
75988 97513 46512
35951 58535 92060
09138 88351 74315
G3 21930 68495 61606
44698 30843 32244
G2 32190 47574 36637
G1 36733 58765 76759
DB 792159 841832 401099
Đầu Quảng Trị Bình Định Quảng Bình
0 6 0 6
1   3 2;5
2 7   2
3 0;3;4;8 2;5 0;7;7
4 3;4 3;3 0;3;4
5 1;9 1 3;9
6 6 4;5 0;3
7 3;4;6 0;2;4  
8 8 0;2;7 4;9
9 0;2;8 5;5;8 2;9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 57 74
G7 923 423
G6 7926 5353
1615 9460
6535 9431
G5 9127 7325
G4 02374 22251
82690 40824
39630 65920
89440 38354
59510 54630
01851 25458
79959 32381
G3 12146 36868
21671 82548
G2 99334 21634
G1 71539 62060
DB 830914 350639
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0    
1 0;4;5  
2 3;6;7 0;3;4;5
3 0;4;5;9 0;1;4;9
4 0;6 8
5 1;7;9 1;3;4;8
6   0;0;8
7 1;4 4
8   1
9 0  
Quảng Nam DakLak
G8 74 95
G7 314 485
G6 2739 4891
5297 7075
0555 5895
G5 9670 2056
G4 93147 34644
00091 92950
44099 50736
24742 61008
97415 44827
00325 65557
30225 54522
G3 88002 90497
64970 33549
G2 42647 19422
G1 09065 22959
DB 301158 636450
Đầu Quảng Nam DakLak
0 2 8
1 4;5  
2 5;5 2;2;7
3 9 6
4 2;7;7 4;9
5 5;8 0;0;6;7;9
6 5  
7 0;0;4 5
8   5
9 1;7;9 1;5;5;7
ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 17 05
G7 405 362
G6 7044 1247
1257 1608
5482 7538
G5 2922 3056
G4 75589 83213
33599 14231
70298 50746
22631 31825
97012 90357
77789 72312
92991 74679
G3 92893 10347
43533 57358
G2 09490 47064
G1 54071 09668
DB 997274 398591
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 5 5;8
1 2;7 2;3
2 2 5
3 1;3 1;8
4 4 6;7;7
5 7 6;7;8
6   2;4;8
7 1;4 9
8 2;9;9  
9 0;1;3;8;9 1
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 48 25 50
G7 295 515 089
G6 9012 3036 0558
0949 9519 1856
7113 8010 0436
G5 8883 1787 9180
G4 13719 18837 42026
73468 78061 58583
77801 79842 25031
57693 90259 37633
98262 31597 51085
55723 99637 02724
45323 47172 81018
G3 74971 80619 97884
03510 25556 04689
G2 46824 58735 96190
G1 27043 35299 61529
DB 050624 639568 884809
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 1   9
1 0;2;3;9 0;5;9;9 8
2 3;3;4;4 5 4;6;9
3   5;6;7;7 1;3;6
4 3;8;9 2  
5   6;9 0;6;8
6 2;8 1;8  
7 1 2  
8 3 7 0;3;4;5;9;9
9 3;5 7;9 0
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G8 71 20 33
G7 117 190 071
G6 5881 6119 3312
4589 5489 7765
1978 7949 8943
G5 4412 4803 1548
G4 63716 31230 43513
47540 32968 89875
70692 28492 84166
58419 11443 62031
34513 44575 76133
30602 52195 73074
02850 97730 17605
G3 78957 74048 90210
35038 87752 16977
G2 67281 40770 82035
G1 45607 23214 66271
DB 413425 979643 957353
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 2;7 3 5
1 2;3;6;7;9 4;9 0;2;3
2 5 0  
3 8 0;0 1;3;3;5
4 0 3;3;8;9 3;8
5 0;7 2 3
6   8 5;6
7 1;8 0;5 1;1;4;5;7
8 1;1;9 9  
9 2 0;2;5  
Ninh Thuận Gia Lai
G8 13 08
G7 181 284
G6 0693 1360
3644 6858
4445 6434
G5 4476 5272
G4 34396 06644
56373 65839
61857 13732
33822 69626
00326 34251
39976 10687
96752 26474
G3 66351 68755
04747 80894
G2 74419 07569
G1 90344 63103
DB 948670 427064
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0   3;8
1 3;9  
2 2;6 6
3   2;4;9
4 4;4;5;7 4
5 1;2;7 1;5;8
6   0;4;9
7 0;3;6;6 2;4
8 1 4;7
9 3;6 4
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G8 87 72 10
G7 179 768 457
G6 0716 6559 4741
9459 1023 9406
7242 6621 2913
G5 5199 3297 5938
G4 84024 05186 30109
39294 63824 28347
03844 77952 99075
87443 13358 68767
61536 41664 40077
74147 68927 22026
38628 51661 12123
G3 38118 88684 56457
16718 54165 57260
G2 19600 86234 61357
G1 80949 19286 08461
DB 274513 218330 514084
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0 0   6;9
1 3;6;8;8   0;3
2 4;8 1;3;4;7 3;6
3 6 0;4 8
4 2;3;4;7;9   1;7
5 9 2;8;9 7;7;7
6   1;4;5;8 0;1;7
7 9 2 5;7
8 7 4;6;6 4
9 4;9 7  
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 09 57
G7 289 239
G6 0689 0157
8610 7556
3699 0675
G5 3404 9684
G4 45449 79127
69707 26759
83100 34663
27821 12941
28522 50543
89989 64923
44371 40017
G3 42951 01062
79675 19266
G2 12226 90903
G1 75546 48082
DB 603534 119564
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0 0;4;7;9 3
1 0 7
2 1;2;6 3;7
3 4 9
4 6;9 1;3
5 1 6;7;7;9
6   2;3;4;6
7 1;5 5
8 9;9;9 2;4
9 9  
Quảng Nam DakLak
G8 23 16
G7 162 445
G6 4982 8072
4294 8537
1299 0144
G5 3835 7412
G4 93590 68499
38449 99916
36630 85843
03303 33743
56188 76067
44426 03955
72641 04683
G3 33075 16689
62771 07357
G2 59112 02347
G1 72449 47501
DB 554715 860071
Đầu Quảng Nam DakLak
0 3 1
1 2;5 2;6;6
2 3;6  
3 0;5 7
4 1;9;9 3;3;4;5;7
5   5;7
6 2 7
7 1;5 1;2
8 2;8 3;9
9 0;4;9 9
Phú Yên ThừaThiênHuế
G8 55 25
G7 463 554
G6 0863 4054
6821 6790
3218 3069
G5 1851 4915
G4 49621 90670
66250 25704
40164 07824
67178 98621
85942 82368
79983 65119
42486 30014
G3 53564 02023
26248 20320
G2 09051 68320
G1 47303 17125
DB 314947 634690
Đầu Phú Yên ThừaThiênHuế
0 3 4
1 8 4;5;9
2 1;1 0;0;1;3;4;5;5
3    
4 2;7;8  
5 0;1;1;5 4;4
6 3;3;4;4 8;9
7 8 0
8 3;6  
9   0;0
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 14 90 44
G7 405 198 546
G6 3551 6847 7242
4676 4085 6530
2556 2327 3348
G5 7174 8434 4657
G4 12718 70749 12150
61309 62632 19762
64718 80938 02234
25013 92601 02064
99215 46328 40136
25270 33191 90888
45542 79431 27820
G3 16576 08230 36875
70962 38095 67453
G2 60869 76085 05642
G1 83607 96162 39555
DB 219407 196596 981399
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 5;7;7;9 1  
1 3;4;5;8;8    
2   7;8 0
3   0;1;2;4;8 0;4;6
4 2 7;9 2;2;4;6;8
5 1;6   0;3;5;7
6 2;9 2 2;4
7 0;4;6;6   5
8   5;5 8
9   0;1;5;6;8 9
Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
G8 53 38 49
G7 687 569 946
G6 7520 9103 1949
8881 7526 2318
6433 9048 0771
G5 0517 5669 1197
G4 07687 24267 01765
30354 83419 72797
56194 27337 58432
39302 14021 84088
64691 52313 02298
65708 78512 32377
98152 26070 83034
G3 12460 13337 03270
77165 61620 63178
G2 44581 60092 07317
G1 27825 40993 12256
DB 177168 301890 995169
Đầu Đắc Nông Quảng Ngãi Đà Nẵng
0 2;8 3  
1 7 2;3;9 7;8
2 0;5 0;1;6  
3 3 7;7;8 2;4
4   8 6;9;9
5 2;3;4   6
6 0;5;8 7;9;9 5;9
7   0 0;1;7;8
8 1;1;7;7   8
9 1;4 0;2;3 7;7;8
Ninh Thuận Gia Lai
G8 89 84
G7 358 977
G6 6678 0517
4645 0023
9798 8550
G5 2010 3791
G4 81523 85825
53943 84174
68581 64600
91821 53402
20685 98887
53383 94433
00190 03584
G3 31773 59035
66524 65804
G2 22253 88437
G1 25880 29718
DB 481115 164783
Đầu Ninh Thuận Gia Lai
0   0;2;4
1 0;5 7;8
2 1;3;4 3;5
3   3;5;7
4 3;5  
5 3;8 0
6    
7 3;8 4;7
8 0;1;3;5;9 3;4;4;7
9 0;8 1
Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
G8 15 14 92
G7 273 684 151
G6 7847 4573 5329
5172 7489 7556
2682 7757 5305
G5 2546 6404 3137
G4 87480 84911 64042
62851 01060 36153
02260 08992 69799
44797 59047 70084
20757 97888 03302
17495 79459 38497
42442 20818 97718
G3 69260 30756 07550
61750 11620 37855
G2 87684 01458 13130
G1 30650 01125 04193
DB 024181 401380 721744
Đầu Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
0   4 2;5
1 5 1;4;8 8
2   0;5 9
3     0;7
4 2;6;7 7 2;4
5 0;0;1;7 6;7;8;9 0;1;3;5;6
6 0;0 0  
7 2;3 3  
8 0;1;2;4 0;4;8;9 4
9 5;7 2 2;3;7;9
Khánh Hòa Đà Nẵng
G8 56 36
G7 393 293
G6 5894 8128
7053 2028
8755 9665
G5 6371 7321
G4 21289 43256
74712 88502
48463 84615
31533 60969
11522 77286
32737 22616
83419 99042
G3 98381 75954
64513 03871
G2 33926 40031
G1 31842 36435
DB 041452 936017
Đầu Khánh Hòa Đà Nẵng
0   2
1 2;3;9 5;6;7
2 2;6 1;8;8
3 3;7 1;5;6
4 2 2
5 2;3;5;6 4;6
6 3 5;9
7 1 1
8 1;9 6
9 3;4 3
Quảng Nam DakLak
G8 19 98
G7 267 656
G6 6990 4438
4113 4653
0984 8385
G5 0710 4711
G4 15945 28897
11363 46020
21622 88250
73747 41783
83851 91879
58894 77626
56232 90578
G3 25978 12918
65114 56844
G2 34590 52758
G1 93454 70415
DB 598617 156856
Đầu Quảng Nam DakLak
0    
1 0;3;4;7;9 1;5;8
2 2 0;6
3 2 8
4 5;7 4
5 1;4 0;3;6;6;8
6 3;7  
7 8 8;9
8 4 3;5
9 0;0;4 7;8
ThừaThiênHuế Phú Yên
G8 60 17
G7 150 476
G6 2663 8019
0632 3329
9472 3223
G5 0988 0208
G4 24270 45154
98863 03593
56890 33958
10614 41034
41130 62588
67217 38466
59164 02822
G3 00622 02792
25808 73318
G2 25125 37773
G1 65732 62116
DB 340374 506632
Đầu ThừaThiênHuế Phú Yên
0 8 8
1 4;7 6;7;8;9
2 2;5 2;3;9
3 0;2;2 2;4
4    
5 0 4;8
6 0;3;3;4 6
7 0;2;4 3;6
8 8 8
9 0 2;3
Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
G8 57 45 96
G7 734 418 153
G6 8856 1643 2517
2935 8150 5073
2582 9587 7977
G5 8314 2292 6325
G4 42807 79918 37706
33158 39117 94631
04943 44769 65334
67293 71287 34911
85098 08250 59918
00589 69814 50171
03656 85949 21166
G3 18460 12337 41980
62397 11489 52828
G2 99185 58212 27513
G1 36219 93570 23028
DB 793260 147273 223697
Đầu Khánh Hòa Kon Tum ThừaThiênHuế
0 7   6
1 4;9 2;4;7;8;8 1;3;7;8
2     5;8;8
3 4;5 7 1;4
4 3 3;5;9  
5 6;6;7;8 0;0 3
6 0;0 9 6
7   0;3 1;3;7
8 2;5;9 7;7;9 0
9 3;7;8 2 6;7

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Trung

XSMT được mở thưởng hàng ngày vào hồi 17h10', được quay thưởng tại công ty xổ số kiến thiết các tỉnh miền Trung. Vé số miền trung sẽ được các công ty phát hành từ đầu giờ sáng và sẽ kết thúc vào 30 phút trước khi tiến hành mở thưởng hàng ngày lúc 17h15p. Vì thế nếu bạn muốn thử vận may của mình, hãy đến các đại lý hoặc điểm bán vé số để mua cho mình 1 hoặc vài tấm vé dự thưởng. Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng)

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế

Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk

Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng

Thứ Năm:Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị

Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận

Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông

Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum

Thời gian quay số SXMT : bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số với cơ cấu giải thưởng như sau: Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng Số lượng Trị giá
Giải đặc biệt 2.000.000.000 6 01
Giải nhất 30.000.000 5 10
Giải nhì 15.000.000 5 10
Giải ba 10.000.000 5 20
Giải tư 3.000.000 5 70
Giải năm 1.000.000 4 100
Giải sáu 400.000 4 300
Giải bảy 200.000 3 1000
Giải tám 100.000 2 10000